Здравноосигурителни задължения

Уважаеми ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Във връзка с постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от Националната агенция за приходите (НАП), относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици през 2024 г., приложено публикуваме пакет материали (кратко видео, указания), предоставени от НАП.

  Здравно осигуряване ЗРЕЛОСНИЦИ 2024

     Здравни вноски MP4...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ