Здравноосигурителни задължения

Уважаеми ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Във връзка с постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от г-н Борис Михайлов, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици, приложено публикуваме пакет материали (кратко видео, текст за публикуване), предоставени от НАП.

  MS Word... ЗО Приложение 1 - текст съобщение
  MS Word... ЗО Приложение 2 - проект на пост за социални мрежи

     Здравни вноски MP4...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ