УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ към 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищен учебен план за 8 клас

  Adobe PDF...


Училищен учебен план за 9 клас

  Adobe PDF...


Училищен учебен план за 10 клас

  Adobe PDF...


Училищен учебен план за 11 клас

  Adobe PDF...


Училищен учебен план за 12 клас

  Adobe PDF...
Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ