Общо събрание на Училищното настоятелство към НТГ-Пловдив 28.06.2023г.

Adobe PDF...

Общо събрание на Училищното настоятелство към НТГ-Пловдив 17.06.2021г.

Adobe PDF...

Общо събрание на Училищното настоятелство към НТГ-Пловдив 22.06.2020г.

Adobe PDF...

Училищно настоятелство

Училищното настоятелство към Търговска гимназия – Пловдив дава възможност
на юридически и физически лица да подкрепят дейността му чрез дарения.

БАНКОВА СМЕТКА

IBAN BG 14 RZBB 9155 1085 0971 10

BIC RZBBBGSF

РАЙФАЙЗЕН БАНК

Общо събрание на Училищното настоятелство към НТГ-Пловдив

Adobe PDF...

ПОКАНИ

На 16 април 2018 г. от 18:00 часа се свиква общо събрание на Училищно настоятелство към Търговска гимназия - Пловдив.

  Покана, основание, решение и дневен ред

На 6 април 2017 г. от 17:30 часа се свиква общо събрание на Училищно настоятелство към Търговска гимназия - Пловдив.

  Покана, основание, решение и дневен ред

На 27 април 2016 г. от 17:30 часа се свиква общо събрание на Училищно настоятелство към Търговска гимназия - Пловдив.

  Покана   Решение

Поканват се членовете на УН да присъстват на Общо събрание на работниците и служителите на НТГ за предоставяне на информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището през второто тримесечие на 2015 г., което ще се проведе на 07.07.2015 г. от 14:00 часа в учителската стая.

На 29 април 2015 г. от 17:30 часа се свиква общо събрание на Училищно настоятелство към Търговска гимназия - Пловдив.

  Основание и дневен ред

Поканват се членовете на УН да присъстват на Общо събрание на работниците и служителите на НТГ за предоставяне на информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището през четвъртото тримесечие на 2014 г., което ще се проведе на 13 януари 2015 г. от 9:30 часа в учителската стая.

Поканват се членовете на УН на събрание на 22 октомври 2014 г. от 18 часа.

Поканват се членовете на УН да присъстват на Общо събрание на работниците и служителите на НТГ за предоставяне на информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището през третото тримесечие на 2014 г., което ще се проведе на 14 октомври 2014 г. от 9:30 часа в учителската стая.

Поканват се членовете на УН да присъстват на Общо събрание на работниците и служителите на НТГ за предоставяне на информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището през второто тримесечие на 2014 г., което ще се проведе на 4 юли 2014 г. от 15 часа в учителската стая.

Поканват се членовете на УН да присъстват на Общо събрание на работниците и служителите на НТГ за предоставяне на информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището през първото тримесечие на 2014 г., което ще се проведе на 15 април 2014 г. от 9:30 часа в учителската стая.

Поканват се членовете на УН на събрание на 29 октомври 2013 г. от 18:30 ч. в сградата на НТГ.

Поканват се членовете на УН да присъстват на Общо събрание на работниците и служителите в НТГ за предоставяне на информация относно изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2013 г., което ще се проведе
на 15 октомври 2013 г. в учителската стая на гимназията от 9:30 часа.

Членовете на УН са поканени да присъстват на Общо събрание на работниците и служителите на НТГ за предоставяне на информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището през второто тримесечие на 2013 г., което ще се проведе на 5 юли 2013 г. от 9 часа в учителската стая.

Документи

  Устав на УН към НТГ - Пловдив

  Бюджет на УН към НТГ - Пловдив за 2013 г.

  Доклад за дейността на УН към НТГ - Пловдив за 2012 г.Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ