УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ към 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Банково дело

  Adobe PDF...


Застрахователно и осигурително дело

  Adobe PDF...


Митническа и данъчна администрация

  Adobe PDF...


Оперативно счетоводство

  Adobe PDF...


Икономическа информатика

  Adobe PDF...


Търговия

  Adobe PDF...


Икономика и мениджмънт

  Adobe PDF...


Бизнес администрация

  Adobe PDF...


Съдебна администрация

  Adobe PDF...


Елекронна търговия

  Adobe PDF... 

Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ