Документи за учебната 2023/2024 година:

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК


Процедура за условията и реда за отпускане...

  Adobe PDF...


Заповед за отпускане на стипендии...

  Adobe PDF...


Приложение 1...

 MS-Word...


Приложение 2...

 MS-Word...


Приложение 3...

 MS-Word...


Приложение 4...

 MS-Word...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ