Клип със специалности 2022/2023


Специалности

Електронна търговия – английски език

  MS-PowerPoint...


Съдебна администрация – английски език

  MS-PowerPoint...


Банково дело - немски език

  MS-PowerPoint...


Митническа и данъчна администрация – английски език

  MS-PowerPoint...


Оперативно счетоводство – английски език/немски език

  MS-PowerPoint...


Икономика и мениджмънт – немски език

  MS-PowerPoint...


Икономическа информатика – английски език

  MS-PowerPoint...


Търговия – руски език/английски език

  MS-PowerPoint...


Застрахователно и осигурително дело – английски език

  MS-PowerPoint...


Бизнес администрация – английски език

  MS-PowerPoint...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ