„Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2024/2025 година

Национална търговска гимназия ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2024/2025 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства
1. Български народни танци, за начинаещи и напреднали, VIII-XII клас с ръководител – специалист по български народни танци

Модул 2. Спорт
1. Баскетбол, юноши, XI-XII клас с ръководител – учител по физическо възпитание и спорт или треньор по „Баскетбол“
2. Волейбол, юноши, XI-XII клас с ръководител – учител по физическо възпитание и спорт или треньор по „Волейбол“
3. Футбол, юноши, VIII-X клас, с ръководител – учител по физическо възпитание и спорт или треньор по „Футбол“

Работа по Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Дейност 9. Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители-работодатели-училище-местна власт, вкл. с цел кариерно и професионално ориентиране на ученици.

Повече информация тук...

Кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2024/2025 година

Документи:

Решение на Педагогически съвет

Решение на Обществения съвет

Учебна програма

Приложение 1.12 - проекти през последните две години

През учебната 2023/2024 г. НТГ ще работи по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

За повече информация: https://www.mon.bg/bg/101239

През учебната 2023/2024 г. НТГ ще работи по два проекта по програма "Еразъм+"

1. В сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „Усъвършенстване на професионалните умения и компетентности чрез европейска практика“, Договор № 2023-1-BG01-KA122-VET-000125208, на стойност 75980,00 €. Периодът на мобилността е месец април 2024 г. с цел провеждане на производствена практика от ученици от XIБ,В,Г,Д клас с продължителност от две седмици в гр. Севиля, Испания и гр. Брага, Португалия.

За повече информация: https://ntg-vet6.weebly.com/

2. В сектор „Училищно образование“ на тема „Училището - среда за насърчаване на личностното развитие и професионалното израстване на учениците“, договор № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000125400, на стойност 23650,00 €, за мобилност на 12 учители, които ще посетят четири обучения в различни държави от Европейския съюз.

За повече информация: https://ntgproject23.weebly.com/

През учебната 2022/2023 г. НТГ ще работи по два проекта по програма "Еразъм+"

1. В сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „Иновационно предприемачество - новаторски идеи за бъдеще и стартиране на успешен бизнес“, Договор № 022-1-BG01-KA122-VET-000073767, на стойност 95804,00 €. Периодът на мобилността е месец април 2023 г. с цел провеждане на производствена практика от ученици от XI клас с продължителност от три седмици в гр. Саламанка, Испания и гр. Дрезден, Германия.

За повече информация: https://ntg-vet5.weebly.com/

2. В сектор „Училищно образование“ на тема „Ефективност на обучението в смесена и онлайн среда“, договор № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000074926, на стойност 19215,00 €, за мобилност на 9 учители, които ще посетят курсове в гр. Амстердам, Нидерландия и в гр. Валенсия, Испания.

За повече информация: https://22project.weebly.com/

„Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година

Национална търговска гимназия – Пловдив, ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните отбори: Модул 2. Спорт Отбори и специалисти, които да ги водят:
1. Футбол, юноши, VIII-X клас, с ръководител – учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“
2. Волейбол, юноши, XI-XII клас – учител по физическо възпитание и спорт или треньор по „Волейбол“
3. Баскетбол, юноши, XI-XII клас – учител по физическо възпитание и спорт или треньор по „Баскетбол“

През учебната 2021/2022 г. НТГ ще работи по два проекта по програма "Еразъм+"

1. В сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „Усвояване на иновации и дигитални технологии в мениджмънта“ договор номер 2021-1-BG01-KA122-VET-000016795, на стойност 94031,00 €. Период на мобилността 03.04.2022-23.04.2022 г. - за провеждане на производствена практика от ученици от XI клас с продължителност от 3 седмици във фирми в гр. Брага, Португалия и гр. Лайпциг, Германия.

За повече информация: https://ntg-vet4.weebly.com/

2. В сектор „Училищно образование“ на тема „21 век: Предизвикателства за устойчиво развитие и гражданска позиция в съвременна дигитална среда“, номер 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030646, на стойност 22740,00 €, за мобилности на 12 учители, които ще посетят курсове в г. Рим, Италия и в г. Барселона, Испания.

За повече информация: https://ntg21century.weebly.com/

Проект: „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“

Номер на проект: 2019-1-BG01-KA102-061853

Група от 15 ученици от XI клас от специалностите „Бизнес администрация“, „Икономическа информатика“ и „Икономика и мениджмънт“ проведе производствена практика в гр. Сарагоса, Испания по проект „Европейският опит - първи стъпки към професионалната реализация“, договор № 2020-1-BG01-KA102-078535 - консорциум на „Хоризонт ПроКонсулт" ЕООД, финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС. Стажът се проведе в периода 01.07 – 23.07.2021 г. на реални работни места като компютърни фирми, офиси и центрове (създаване на сайт, работа с JavaScript и електронни таблици, асемблиране на компютърни системи); общината на Сарагоса, офиса на фирма Мундус, счетоводни фирми (обработка на счетоводни документи и фактури), начално училище (инвентаризация на библиотека, работа с бизнес документи). Обучаемите надградиха професионалната си подготовка по избраната професия и обогатиха лексикалния си арсенал от терминология на английски език.
Още информация може да намерите в приложения файл:

  MS Word...

НТГ спечели три проекта по програма "Еразъм+" за учебната 2020/2021 г.

За учебната 2020/21 г. по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, са класирани три проекта:
1. В сектор „Училищно образование“ на тема „Иновации за активно учене и дигитално сътрудничество“, номер 2020-1-BG01-KA101-078132, на стойност 26190 евро, за мобилности на 12 учители, които ще посетят курсове в г. Прага, Чехия и в г. Порто, Португалия.
За повече информация: https://ntginnovation.weebly.com/

2. В сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „Кариерно развитие чрез професионална практика в Ирландия“ договор номер 2020-1-BG01-KA102-078126. Период на мобилността 05.04.2021 - 30.04.2021 г. за провеждане на производствена практика с продължителност от 4 седмици, във фирми в г. Корк, Ирландия. Ще участват 20 ученици от XI клас от следните специалности: „Оперативно счетоводство“, „Индустрия“ и „Търговия“ с работен език - английски език.
За повече информация: https://ntg-vet3.weebly.com/

3. В сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „Европейският опит - първи стъпки към професионалната реализация“ номер 2020-1-BG01-KA102-078535. Екипът на НТГ се включи в консорциум на "Хоризонт ПроКонсулт" ЕООД на стойност 148683 евро, заедно с НФСГ-София и Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски" - Стара Загора. От НТГ ще участват 15 ученици от 11 клас, за осъществяване на производствена практика в рамките на 23 дни в г. Сарагоса, Испания. Участниците ще бъдат избрани от специалностите „Бизнес администрация“ и „Икономическа информатика“ и „Икономика и мениджмънт“.

НТГ работи по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" за 2018/2019/2020/2021 г.

Модул "Модернизиране на системата на професионалното образование"
Дейност 2 "Модернизиране на учебното съдържание"

На 28.11.2019г. бе даден официален старт на Програмата училище посланик на Европейския парламент 2019-2020г.
Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. С гордост съобщаваме, че гимназията ни е сред 10-те тазгодишни участници. Очакват ни много дейности и забавления. Нека си пожелаем успех!

НТГ спечели два проекта по програма "Еразъм+" за учебната 2019/2020 г.

  Прочети MS-Word документ...

Информация за проекта отнасящ се за учители може да намерите на следния линк:

ntgdigitalschool1.weebly.com

Информация за проекта отнасящ се за ученици от 11 клас през учебната 2018/19 г. може да намерите на следния линк:

ntg-vet.weebly.com

ПРОЕКТ „Дигитални технологии и креативност – за съвременно професионално училище“

  Прочети MS-Word документ...

За повече информация посетете ntgdigitalschool.weebly.com

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) ".
Проектът се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

В Национална търговска гимназия – Пловдив функционират 18 групи по извънкласни дейности по проект „Твоят час”, две от които са за преодоляване на обучителни затруднения. Целта на проекта е създаване на условия за надграждане знанията и уменията на учениците, чрез развитие на компетентностите им в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка, повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области и преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище.

Групите по извънкласни дейности са в различни тематични направления и области - изкуство, наука, дигитални компетентности, техника и технологии, програмиране и др. Създаването и функционирането на мрежа от клубове с различна насоченост в Национална търговска гимназия – Пловдив ще увеличи възможностите за откриване на талантите и способностите на учениците и тяхното развиване. Включването в интересни дейности и ангажирането им с тях целогодишно ще допринесе за развитието на заложбите и личностните качества на децата. Ще удовлетвори желанието на учениците да участват активно в извънкласни дейности и форми, съобразени с техните интереси и потребности.

Линк към електронната платформа на проект „Твоят час” - http://tvoiatchas.mon.bg/

Линк към страницата с представителни изяви по проект „Твоят час” - http://ntg-plovdiv.net/v3/tvoiatchas/

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И СЪЗДАВАНЕ НА УСПЕШНИ КАДРИ ЧРЕЗ ПРАКТИКА
В ЕВРОПЕЙСКИ ФИРМИ

Стартира изпълнението на дейностите по проект "Придобиване на професионални компетентности и създаване на успешни кадри чрез практика в европейски фирми", договор 2016-1-BG-KA102-023001, финансиран по програма "Еразъм+", КД 1 - Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО.
За повече информация посетете http://ntg-erazmus.weebly.com

РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ В МЕНИДЖМЪНТА / Програма „Еразъм+” /

Финалната права - Германия '2015

  PDF презентация...


Вече сертифицирани и готови...


Прочети MS-Word документ...
Първо занятие...
Първо занятие...
Интервю...


Прочети MS-Word документ...


ДОГОВОР НОМЕР – 2014-1-BG01-КА102-000078
Обща стойност на проекта: 50 616 евро
Срок на договора: 01.06.2014 г. – 31.05.2015 г.

» прочети

УСПЕХ

Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” се осъществява по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора”...

» прочети

СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Проектът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, ...

» прочети

НП УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Национална програма на МОМН. Гимназията работи по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Дейностите са свързани с провеждане на индивидуална или групова работа с ученици за подготовка за олимпиади и участие на ученици в националния кръг на олимпиадите.

За повече информация посетете mon.bg.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на...

» прочети

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО”

Кампанията е на Конфедерацията на независимите синдикати в България е национална. Подкрепена е от МОМН и се провежда съвместно с представители на Регионалния инспекторат по образование.

» прочети

ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”

Организатори на проекта са Ротари клуб „Пловдив-Пълдин“ съвместно с Ротари клубовете „Пловдив“, „Пловдив-Филипопол“ и „Зонта“ клуб Пловдив. През настоящата...

» прочети

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ”

Национална кампания на МОМН. Реализира се за втора учебна година, като главна цел е да се разширят и стимулират формите на обучение в дух на гражданство...

» прочетиПоследни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ