ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ-ДАЗД-1 ПРИ НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

MS-Word...

П Л А Н НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ 2020/2021

Adobe PDF...

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ 2021/2022

Adobe PDF...

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ТИП В ОБЩНОСТТА

Център за обществена подкрепа

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

За учебната 2016/2017 година

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ
Актуализиран план за БДП