Доставка на природен газ за отопление на НТГ - Пловдив
Ситигаз България - Уникален № 626358 от 30 септември 2014 г.

Решение

MS-Word...   Adobe PDF...


Договор

  Adobe PDF...


Плащания

MS-Word...   Adobe PDF...

Обществена поръчка за почистване на НТГ-Пловдив

Заявление за участие

MS-Word...   Adobe PDF...


Ценово предложение

MS-Word...   Adobe PDF...


Договор-проект

MS-Word...   Adobe PDF...


Указания-ЗОП

MS-Word...   Adobe PDF...


Декларация по чл.47

MS-Word...   Adobe PDF...


Декларация по чл.56

MS-Word...   Adobe PDF...

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Проектодоговор за услуга...

MS-Word...   Adobe PDF...


Заповед и съпроводителна документация...

MS-Word...   Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ