ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

1. Тема на квалификационния курс:
„Социално-емоционално учене в образователната институция“


2. Място на провеждане: х-л "Парадайз Бийч Резидънс", Св. Влас

3. Дата на провеждане: 01.07-02.07.2024 г.

4. Начало на обучението: 09:00 ч.

5. Наименование на обучителната организация: Евроклас-консулт

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс: 45 бр.

1. Тема на квалификационния курс:
„Видове наркотични вещества, техните ефекти върху съзнанието и развитието на зависимости“


2. Място на провеждане: онлайн, Google Meet, Google Classroom

3. Дата на провеждане:26.04.2024 г.

4. Начало на обучението: 09:00 ч.

5. Наименование на обучителната организация: Юнивърсъл скул

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс: 50 бр.

ОТМИНАЛИ ОБУЧЕНИЯ

1. Тема на квалификационния курс:
„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ в VIII – XII клас


2. Място на провеждане: онлайн

3. Дата на провеждане: м. април 2024 г.

4. Наименование на обучителната организация: ДИДАСКО ГРУП

5. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс:

- 2 - „Методика на обучението по БДП“ - VIII – XII клас

- 1 - „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ - VIII – XII клас

1. Тема на квалификационния курс:
„СТЕАМ – философия, организация на обучението, ресурси и оценяване“


2. Място на провеждане: онлайн, Google Meet, Google Classroom

3. Период на провеждане: 05.02.2024 г.

4. Начало на обучението: 09:00 ч.

5. Наименование на обучителната организация: Академия Школо

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс: 48 бр.

1. Тема на квалификационния курс:
„Работа с надарени, талантливи и упорити ученици“


2. Място на провеждане: онлайн, Google Meet, Google Classroom

3. Период на провеждане:23.11.2023 г.

4. Начало на обучението: 09:00 ч.

5. Наименование на обучителната организация: Юнивърсъл скул

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс: 33 бр.

1. Тема на квалификационния курс:
„ В сътрудничество с ученика чрез въвеждане на компетентностния подход в преподаването с цел придобиване на положителен обучителен опит, развиване на нови компетентности, повишаване на самооценката и удовлетвореност от ученето“


2. Място на провеждане: онлайн, Google Meet

3. Период на провеждане: 28 и 29.06. 2023 г.

4. Начало на обучението: 09:00 ч.

5. Наименование на обучителната организация: Институт за човешко развитие

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс: 66 бр.

1. Тема на квалификационния курс:
„Проектно-базирано обучение“


2. Място на провеждане: онлайн, MS Teams

3. Период на провеждане: 03.04.2023 г.

4. Начало на обучението: 09:30 ч.

5. Наименование на обучителната организация: РААБЕ

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс: 65 бр.

1. Тема на квалификационния курс:
„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ в VIII – XII клас


2. Място на провеждане: онлайн

3. Дата на провеждане: м. март 2023 г.

4. Наименование на обучителната организация: ДИДАСКО ГРУП

5. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс:

- 1 - „Методика на обучението по БДП“ - VIII – XII клас

- 56 - „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ - VIII – XII клас

1. Тема на квалификационния курс:
„Казусен подход в обучението по митнически и данъчен контрол“, 32 часа, 2 квалификационни кредита


2. Място на провеждане: с.Чифлик, общ. Троян

3. Период на провеждане: 23.03.2023 г. - 24.03.2023 г.

4. Начало на обучението: 10:00 ч. на 23.03.2023 г.

5. Наименование на обучителната организация: КАСД към Стопанска академия „Димитър Ценов“, гр. Свищов

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс: 2 бр.

1. Тема на квалификационния курс:
Експертна подкрепа за успешен STEM проект


2. Място на провеждане: онлайн

3. Период на провеждане: 02.03.2023 г. , 09.03.2023 г., 16.03.2023 г., 23.03.2023, 30.03.2023 г.

4. Начало на обучението: 16:00 ч. на 02.03.2023 г.

5. Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс: 4 бр.Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ