ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

1. Тема на квалификационния курс:
„Въведение в програмирането със С#“, 48 часа, 3 квалификационни кредита

2. Място на провеждане: ПУ „П. Хилендарски“, Нова сграда, зала 532

3. Период на провеждане: 48 академични часа (17.12.2022 г. - 05.03.2023 г.)

4. Начало на обучението: 10:00 ч. на 17.12.2022 г.

5. Наименование на обучителната организация: Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ „Паисий Хилендарски“, град Пловдив.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в квалификационния курс: 7 бр.Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ