Национални изпитни програми към 2023/2024 учебна година

  Професия 343010 Финансист, специалност 3430101 Банково дело...

  Професия 344010 Оперативен счетоводител, специалност 3440101 Оперативно счетоводство...

  Професия 344020 Данъчен и митнически посредник, специалност 3440201 Митническа и данъчна администрация...

  Професия 345120 Икономист, специалност 3451202 Търговия...

  Професия 345120 Икономист, специалност 3451204 Икономика и мениджмънт...

  Професия 345120 Икономист, специалност 3451201 Индустрия...

  Професия 346010 Офис - мениджър, специалност 3460101 Бизнес-администрация...

  Професия 482010 Икономист - информатик, специалност 4820101 Икономическа информатика...

  Професия 482040 ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ, специалност 3430101 Електронна търговия...

  Професия 343010 Финансист, специалност 3430101 Застрахователно и осигурително дело...

  Професия 346040 Съдебен служител, специалност 3430101 Съдебна администрация...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ