Материална база

Сградата на Национална търговска гимназия – Пловдив е построена през 1926 година. Разположена е на площ от 1670 квадратни метра. Училището раполага и с 1500 квадратни метра дворно място, на което са обособени две спортни площадки и вътрешен двор. Спортните площадки са с изкуствено тревно покритие, с игрище за футбол, баскетбол и две игрища за волейбол.

В гимназията има 34 класни стаи и кабинети. Оформени са специални кабинети за практика – Училищна учебна банка, Учебно-тренировъчни фирми и Компютърно счетоводство. Функционират 9 компютърни кабинета, обзаведени с висок клас терминали, позволяващи видеообработка, CAD системи, HD видео и др. Осигурени са 7 броя интерактивни дъски, от които 4 са преносими.

Училището разполага с богата библиотека, основно ремонтиран физкултурен салон, фитнес зала, училищно барче, обзаведен лекарски кабинет, с постоянно присъствие на медицинско лице. Осигурено е постоянно видеонаблюдение на коридорите и класните стаи, целодневна охрана и СОТ.Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ