ДОКУМЕНТИ 2021-2022 г.

Годишен план на училището

За учебната 2021-2022 г.

  Adobe PDF...

Етичен кодекс

  Adobe PDF...

Мерки за повишаване на качеството

През учебната 2021-2022 г.

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

През учебната 2021-2022 г.

  Adobe PDF...

Стратегия за развитие на НТГ

В периода 2016 - 2022 г.

  Adobe PDF...

Програма за превенция на ранното напускане на училището

През учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на ученици от уязвимите групи

През учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Форми на обучение в НТГ

За учебната 2021-2022 г.

  Adobe PDF...

ДОКУМЕНТИ 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на НТГ

В периода 2016 - 2020 г.

  Adobe PDF...

Етичен кодекс

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

През учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Годишен план на училището

За учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Спортен календар на училището

За учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Мерки за повишаване на качеството

През учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Форми на обучение в НТГ

За учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Програма за превенция на ранното напускане на училището

През учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на ученици от уязвимите групи

През учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 8 клас

За учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 9 клас

За учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 10 клас

За учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 11 клас

За учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 12 клас

За учебната 2020-2021 г.

  Adobe PDF...

ДОКУМЕНТИ 2019-2020 г.

Етичен кодекс

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

През учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Годишен план на училището

За учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Спортен календар на училището

За учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Мерки за подобряване на качеството

През учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Форми на обучение в НТГ

За учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Програма за превенция на ранното напускане на училището

През учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на ученици от уязвимите групи

През учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 8 клас

За учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 9 клас

За учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 10 клас

За учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 11 клас

За учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...

Училищен учебен план за 12 клас

За учебната 2019/2020 г.

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ