Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2022 г.

Отчет за Четвърто тримесечие на 2022 г.


  Обяснителна записка към 31.12.2022г.

  КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022г.

Отчет за Трето тримесечие на 2022 г.


  Обяснителна записка към 30.09.2022г.

  КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022г.

Отчет за Второ тримесечие на 2022 г.


  Обяснителна записка към 30.06.2022г.

  КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022г.

Отчет за Първо тримесечие на 2022 г.


  Обяснителна записка към 31.03.2022г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2021 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2021 г.

Отчет за Четвърто тримесечие на 2021 г.


  Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021

  Обяснителна записка към 31.12.2021г.

Отчет за Трето тримесечие на 2021 г.


  Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.21

Отчет за Второ тримесечие на 2021 г.


  Касов отчет към 30.06.2021г.

  Обяснителна записка към 30.06.2021г.

  Разходи свързани с COVID 19

  Корекция на бюджета 12.08.2021

Отчет за Първо тримесечие на 2021 г.


  Касов отчет към 31.03.2021г.

  Обяснителна записка към 31.03.2021г.

  Разходи свързани с COVID 19

  Корекция на бюджета от приходи 02.04.2021

  Корекция на бюджета от ПРБК 14.04.2021

  Корекция на бюджета от дарение 02.04.2021

  Корекция на бюджет от ПРБК 12.04.2021

  Корекция на бюджета от ПРБК 08.03.2021

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2020 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2020 г.

  Корекции по решение на ПРБ-МОН            Корекции на бюджета към 06.2020 г.

  Корекции на бюджета към 07.2020 г.     Разходи за квалификация 2020г.

  Преходен остатък от 2019 г.

Отчет за Четвърто тримесечие на 2020 г.


  Касов отчет към 31.12.2020г.

  Обяснителна записка към 31.12.2020г.

  Отчет разходи Covid-19 към 31.12.2020г.

  Обяснителна записка за Covid-19 към 31.12.2020г.

Отчет за Трето тримесечие на 2020 г.


  Касов отчет към 30.09.2020г.

  Обяснителна записка към 30.09.2020г.

  Отчет разходи Covid-19 към 30.09.2020г.

  Обяснителна записка за Covid-19 към 30.09.2020г.

Отчет за Второ тримесечие на 2020 г.


  Касов отчет към 30.06.2020г.

  Обяснителна записка към 30.06.2020г.

  Отчет разходи Covid-19 към 30.06.2020г.

  Обяснителна записка за Covid-19 към 30.06.2020г.

Отчет за Първо тримесечие на 2020 г.


  Касов отчет към 31.03.2020г.

  Обяснителна записка към 31.03.2020г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2019 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2019 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2019 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2019 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2019 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2019 г.


  Обяснителна записка към 30.06.2019г.

  Касов отчет към 30.06.2019г.

  Справка към 30.06.2019г.

  Корекции на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2019 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2019 г.

Отчет за Четвърто тримесечие на 2019 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.12.2019 г.

 Достъп до информация

  Заявление за достъп до информация

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2018 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2018 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2018 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2018 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2018 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2018 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2018 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2018 г.

  Справка към 30.06.2018 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2018 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2018 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2018 г.

  Справка към 30.09.2018 г.

Отчет за Четвърто тримесечие на 2018 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.12.2018 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2018 г.

  Справка към 31.12.2018 г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2017 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2017 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2017 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2017 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2017 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2017 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2017 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2017 г.

  Корекции на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2017 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2017 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнение на Делегиран бюджет за 2017 г.


  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2017 г.

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.12.2017 г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2016 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2016 г.

  План за разход на преходен остатък

  План за разход на собствени приходи

  План за приходите и разходите по подпараграфи на ЕБК

Отчет за Първо тримесечие на 2016 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2016 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2016 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2016 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2016 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2016 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2016 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2016 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнение на Делегиран бюджет за 2016 г.


  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2016 г.

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.12.2016 г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2015 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2015 г.

  План за разход на добавка за ИИД

  План за разход на преходен остатък

  План за разход на собствени приходи

  План за приходите и разходите по подпараграфи на ЕБК

  План на разходи на добавка за подобряване на МТБ 2015 г.

  План за разходите за квалификационни дейности за 2015 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2015 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2015 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2015 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2015 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2015 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2015 г.

  Корекции на бюджета към 30.06.2015 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2015 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2015 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2015 г.

  Корекции на бюджета към 30.09.2015 г.

Отчет за изпълнение на Делегиран бюджет за 2015 г.


  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2015 г.

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.12.2015 г.Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ