Национална Търговска Гимназия - Пловдив

Адрес

бул."Руски" №50
4000 Пловдив

Телефони

Директор: 64 23 63
Заместник директори: 64 23 23
Зам.-директор АСД: 032 64 37 96
Секретар: 64 34 65
Счетоводство: 64 38 22

И-мейл

tgschool@ntg-plovdiv.net
info-1690175@edu.mon.bg


Длъжностно лице по защита на личните данни: Адв. Георги Анастасов

И-мейл: dpo.anastasov@gmail.com
тел.: 0898 943669


Вижте по-голяма карта

Ученическа Кооперация "Съгласие - 2004"

ЕИК


115836422

Телефони

Председател: 0884299930
Методисти: (032) 64 23 23

И-мейл / уеб-сайт

koop_ntg@abv.bg
http://uks04.com/Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ