НТГ Пловдив - ученически съвет

Към Facebook страницата на ученически съвет...

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2022

Изпращане на випуск 2022ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ '2019
Благодарим на всички за отзивчивостта и участието в нашия скромен конкурс с трудна тема, която отне първата награда. Да, журито реши, че тя принадлежи на Булат Окуджава. Но няма невъзнаграден труд, затова предлагаме на вашето внимание нашето класиране на получените есета:
II място - Виктория Арабаджиева
III място - Катерина Божилова

Награждаването на двете стана на 11.03.2019 в Образцова кантора от г-жа В. Цекова. Присъстващите ученици изслушаха с внимание наградените есета. От името на организаторите г-жа Стоилова и г-н Баев поканиха всички за по-активно участие в конкурса с идеята да го наложим като една хубава традиция в училището ни.Симулативен съдебен процесНа 30 април 2018 година, в актова зала на гимназията се проведе симулативен съдебен процес. Мероприятието беше финална изява на програмата за повишаване на правната култура на учениците, в която участваха десетите класове. По време на учебната година съдия Д. Луков от Военен съд - Пловдив запозна учениците с интересни и полезни теми, засягащи техните права и законови задължения. Участниците в симулативния процес научиха каква е ролята на съдията, адвоката и прокурора в едно съдебно дело, как протича самият процес. Какво прави вещото лице и съдебните заседатели. Преминаха през всички етапи на делото и издадоха присъда на извършителя. Всички участници получиха грамоти за преминатото обучение.

Съдът отваря врати за учениците от две гимназии:
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ и
Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий"

Учениците от ХІІб клас на Национална търговска гимназия, с учителката Ваня Иванова, проведоха производствената си практика в Районен съд - Пловдив и участваха в организирания Ден на отворените врати в зала №1 на Апелативен съд – Пловдив. Инициативата се осъществява от Апелативен, Окръжен и Районен съд – Пловдив. Поводът е Денят на българската конституция и юриста и на съдебния служител.

На 16 април 1879 г. първото Велико Народно събрание приема Търновската конституция и датата е обявена за професионален празник на българските юристи. Тази година се навършват 20 години от възстановяването на Апелативен съд – Пловдив, което прави празника двоен.

Специални гости на магистратите са ученици от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и от Националната търговска гимназия.

Провеждането на Деня на отворените врати е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

Сътрудничеството на НТГ - Пловдив със съдебната система в град Пловдив продължава.

От учебната 2018/2019 година започва прием по новата специалност "Съдебна администрация", която ще подготвя служители за съдебната система.

Коледните базари за учебната 2017/2018

Събраха рекордната сума...

Литературно четене '2017


Утвърдено като традиция, за пореден път, с все по-силно присъствие...На 27 ноември 2017 г. някои от учениците от VІІІ, Х, ХІ и ХІІ клас на Национална търговска гимназия – Пловдив, за един учебен час се потопиха в красивия и романтичен свят на любовта. Те присъстваха на една от инициативите на гимназията, свързани с кампанията за насърчаване и повишаване на мултифункционалната грамотност - литературно четене, организирано от госпожа Даниела Стоянова и госпожа Мария Костадинова (преподаватели по български език и литература в гимназията) и част от техните ученици от ХIг и ХІІг клас. Гости на тържеството бяха директорът на гимназията - госпожа Иванова, както и някои от преподавателите.

В началото на литературното четене, озаглавено „Магията на любовта”, водещите от ХІІг клас припомниха за традициите, свързани с любовта към литературата, които гимназията вече отдавна е създала. Няколко години поред се организира и литературно четене, а в следващата година настоящите десетокласници и единадесетокласници ще продължат и тази традиция.

Момчетата и момичетата представиха творби от български поети, за да провокират у съучениците си интереса към позабравената - и в буквален, и в преносен смисъл, поезия. В литературното четене бяха включени творби от Пейо Яворов, Елисавета Багряна, Веселин Ханчев, Дамян Дамянов, Христо Фотев и Недялко Йорданов, като преди това поетите бяха представени с няколко изречения, характеризиращи своеобразието на тяхната лирика. Съучениците им с интерес слушаха артистично представените текстове и сърдечно аплодираха изпълнителите.

Така чрез съпреживяването на тези стихове се опитахме непринудено, а не дидактично да предизвикаме интереса към художественото слово, към книгата; да провокираме въображението при осмислянето на художествения текст. Времето мина неусетно бързо за всички, които станаха подвластни на магията на любовта и поезията.

Откриването на новата 2017/2018 учебна година

Новите класни ръководители на съответните специалности


Видео - Калоян Фотев - 11а

Минути преди старта... :: Тържеството...

Ден на таланта - 17 февруари 2017 г.

Снимки: Стела Спасова - 11в

Таланти, Кръгове, На терасата...

Коледните базари за учебната 2016/2017

Събраха сумата...

ПОСЛАНИЦИ НА ЦЕРН

С г-жа Недка Миленова - главен учител в НТГ

  Adobe PDF...

Откриването на новата 2016/2017 учебна година

Новите класни ръководители на съответните специалности


Снимки:

Кутия-1, Кутия-2
и от
Стела Спасова - 11в


Видео:

Хаби Арифова - 9в

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ПОД НАДСЛОВ


01 Март 2016 - Връчване на наградите за есе по темата:

Снимки, Видео

Коледните базари за учебната 2015/2016

Събраха рекордната сума...

Откриването на новата 2015/2016 учебна година

Новите класни ръководители на съответните специалности


Снимки:

Кутия-1, Кутия-2, Кутия-3


Видео:

Кутия-1, Кутия-2

ЗА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Снимки и видео от 18 и 19 февруари 2015...

Коледните базари за учебната 2014/2015

Събраха рекордната сума...

Откриването на новата 2014/2015 учебна година

Материали по темата...

ВЕНЕЦ И ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА

Материали по темата...

Откриването на новата 2013/2014 учебна година

Материали по темата...

Отново бляскави победи...

...На учениците от НТГ...

Ученици от НТГ-Пловдив...

...Евродепутати в Страсбург...

Васил Александров Казаков от 11А зае І-во място...

...В национално пилотно състезание "Знания за Европа"...

Откриването на новата 2012/2013 учебна година

Материали по темата...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ