В тази галерия може да се види началото на тържествената част на концерта. Речи, приветствия, приветствени речи, поздравителни адреси, публика... (443)


 
 

... ::: ТЪРЖЕСТВЕНА ЧАСТ, ПРИВЕТСТВИЯ, ПУБЛИКА ::: ...