15 Септември 2010едно ново начало - една нова учебна година...
101-вата! Нека бъде!


Минути преди самото откриване, в красивото утро, глъч изпълва училищния двор.
След дългото щастливо лято идват дни за усърден труд и учение! Успешна 2010/2011!

Оператор Пламен Зангаров

©2010 Всички права запазени