15 Септември 2010едно ново начало - една нова учебна година...
101-вата! Нека бъде!


Минути след откриването на двора се срещат хора...
Виждаме една такава среща между "стари и млади", "придошли и попреминали"...
Световъртеж от чувства! Неприкривани емоции! Стари и нови приятелства!

Оператор Пламен Попов

©2010 Всички права запазени