15 Септември 2010едно ново начало - една нова учебна година...
101-вата! Нека бъде!


Минути преди самото откриване водещите участници в събитията
спокойно се настройват на "тържествена вълна"... Нека бъде!

Оператор Пламен Попов

©2010 Всички права запазени