15 Септември 2010едно ново начало - една нова учебна година...
101-вата! Нека бъде!


Приветствието на г-жа Славейка Иванова е кратко, но съдържателно. Чуйте!
Успешна 2010/2011!

Оператори Стоян Тошев и Стефан Ангелов

©2010 Всички права запазени