Банер

ПЛАН ПРИЕМ за 2017/2018 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Банково дело - немски език

MS-Word...  MS-Excel...


Митническа и данъчна администрация – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Оперативно счетоводство – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Търговия – руски език

MS-Word...  MS-Excel...


Икономика и мениджмънт – немски език

MS-Word...  MS-Excel...


Индустрия – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Бизнес администрация – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Икономическа информатика – английски език

MS-Word...  MS-Excel...Последни новини и съобщения:

ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2017/2018
УЧЕБНА ГОДИНА...
СТАРТИРА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРОЕКТ...
КАЛИНА
НИКОЛОВА,
ДИМИТЪР ТЕНЕВ
И ПРИНОСА КЪМ...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2015
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ