ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) ".
Проектът се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

» прочети

На 27 април 2018 г. в Търговска къща на НТГ от 14:00 ч. се състоя представителна изява на "Клуб по архитектура - строителство икономично и екологично" по проект "Твоят час", с ръководител Евгения Иванова. В изявата участниците демонстрираха своите умения да чертаят проекти на сгради. Представиха презентация на вътрешен интериор на жилища. Най-качествена и професионална беше изненадата на клуба – създаден беше проект на сграда, построена върху наклонения терен, който притежава НТГ в гр. Копривщица. Така мечтаната сграда за отдих вече е факт в проектно отношение.

На 29.03.2018 г. в двора на НТГ - Пловдив учениците от 8д клас с класен ръководител Иванка Юрукова, проведе "Аеробика на открито", част от проект на Министерството на здравеопазването "Посланици на здравето". Името на проекта е "Да спортуваме заедно". Децата много се забавляваха и танцуваха под звуците на приятна музика.

На 29.03.2018 г. от 14 ч. се проведе представителна изява на клуб "Полезна математика", с ръководител Иванка Юрукова. Представителната изява се състоеше в състезание - групата бе разделена на три отбора и те едновременно решаваха една и съща логическа задача. След това бяха представени японски методи за умножение. Надежда Ненкова от 11б клас представи нов забавен поглед към математиката с нейното клипче „Петте вида ученици и тяхното отношение към математиката”...

На 09.03.2018 г. от 14 ч. в НТГ, клубът "Архитектура - строителство икономично и екологично" по проект "Твоят час" представи презентация, в която се разглеждат различните стилове в строителството, историята на архитектурата в гр. Пловдив и икономическите показатели, характеризиращи жилищното строителство в града през 2017/2018 г.

На 06.03.2018 г., в НТГ-Пловдив, се проведе публична изява на клуб "Химията - забавна и полезна" по проект "Твоят час", с ръководител Невена Самоходова. На събитието присъстваха Директорът на гимназията - Славейка Иванова, Мариана Филипова - зам. Директор, Станимира Андонова – пед. съветник. Много преподаватели като: Г. Василевски, Е. Стоилова, Л. Трифонов, К. Костуркова, С. Николова, Т. Ванчева, както и ученици от НТГ. Темата на представителната изява бе Химията - наука на чудесата. Целта беше да се представи забавната и магична страна на науката химия. Водещи бяха - Стела Грозева и Стефани Узунова. Зрителите решаваха кръстословица с химически понятия. За позналите верните отговори, като г-н Василевски, г-жа Мариана Филипова, Краси от 10б и клас и други имаше малки награди.
Кулминацията на събитието бе демонстрация на атрактивни химични експерименти като: "Лава лампа, представен от Станислава Стоянова и Веселина Господинова. "Малък лагерен огън" - Надя Николова и Галя Главчева. "Действащ вулкан" - Симона Балева. "Призрак" - Стефани Узунова и Стела Грозева. "Слонска паста за зъби" - Цветелина Стефанова и Веселина Господинова...

19.02.2018 г. - "Ден на таланта" на НТГ - Пловдив. В събитието участваха двете групи "Звукът на музиката" - 8, 9 клас, и 10-11 клас по проект "Твоят час", с ръководител Ваня Иванова. Участниците изпяха песните "Заедно", "Лудо младо", "Mamma mia", "Heal the world", както и соловата песен "My heart will go on" в изпълнение на Надежда Ненкова от 11б клас. На празничното мероприятие присъстваха Директора на НТГ, Зам. Директори, учители, ученици, както и гости от Районен съд, гр. Пловдив.

На 15.02.2018 г. в Национална търговска гимназия, гр. Пловдив се състоя представителна изява на група по интереси “Млад предприемач”, по Проект “Твоят час”. Учениците от групата имаха за задача да открият, изследват и представят и други индикатори, различни от Брутния вътрешен продукт, измерващи качеството на живот на населението в отделните държави. На събитието присъстваха учители и ученици от гимназията, а също така и директорката на училището - г-жа Славейка Иванова.

Целите на трите клуба „Приложни програми в бизнеса“ са запознаване на учениците със софтуер за управление на фирми. Запознахa се със счетоводни програми. Въвеждахa начални салда, стопански операции, фактури по ДДС. Изготвяхa справки за НАП, приключваха ДДС. Въвеждахa счетоводство на производствена фирма, фирма по ДДС, фирма с търговия на дребно по ДДС и фирми с внос и износ на стоки и валутни стопански операции. Организирахa аналитичности.

Представителните изяви на клубовете бяха на следните дати:

Приложни програми в бизнеса - група 1 - 24.01.2018 г. от 18:10 ч. в 19 каб.
Изнесени бяха следните презентаци: „Видове счетоводeн софтуер“, „Бизнес навигатор“...
Водещ: Таня Тихомирова Грозева
Участници:
Васил Георгиев Генков
Василка Георгиева Букорещлиева
Гергана Красимирова Аргирова
Деян Георгиев Михайлов
Зорин Бориславов Филипов
Йоана Хранимирова Маркова

Приложни програми в бизнеса - група 3 - 26.01.2018 г. от 11:30 ч. в 19 каб.
Изнесени бяха следните презентаци: „Класификация нa счетоводeн софтуер“, „Текуща счетоводна дейност“...
Водещ: Джанет Александрова Петкова
Участници:
Адриана Иванова Начева
Ваня Красимирова Халкалиева
Виктория Ангелова Стамболиева
Даниел Веселинов Караджов
Ива Стефанова Илиева
Мартин Илиев Марков
Теодора Николова Димитрова

Приложни програми в бизнеса - група 2 - 27.01.2018 г. от 11:30 ч. в 19 каб.
Изнесени бяха следните презентаци: „Счетоводна програма Ажур“, „Приложение на информационнте технологии в бизнеса“...
Водещ: Мария Станиславова Танева
Участници:
Ваня Петрова Сараванска
Димитър Пламенов Ганев
Евгения Александрова Бойкинова
Ивана Димитрова Джокова
Мелиса Дурсун Мехмедали
Николай Георгиев Динков

На 20.12.2017 г., се проведе представителна изява на група по интереси клуб "Екология и туризъм", по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. - BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

Участниците в групата, с ръководител Юлия Кьосева, направиха проучвания на традиционни ястия от различни държави. Подготвиха избрани ястия и участваха с тях на благотворителния базар на НТГ, който се проведе във фоайето на Национална търговска гимназия. Събраните средства бяха дарени за благотворителност.

На 19.12.2017 г. от 11 ч. се състоя коледен концерт на изпълнителите от вокална група "Звукът на музиката", възпитаници на НТГ, с ръководител Ваня Иванова. Те представиха 12 коледни песни, от които: "Jingle Bell", "Тиха нощ, свята нощ", "We wish you a Marry Christmas", "Rokin' around the Christmas tree", "Jingle Bell Rock" и др. Техните изпълнения и магията на музиката допринесоха за коледното настроение и предстоящите новогодишни празници.

На 14.12.2017 г. ученици от група "ИТ умения 10 клас" по проект "Твоят час" представиха своите дейности през изминалите месеци.

Те демонстрираха онлайн програмите, които са разучили, и изработените рекламни послания.

Анализираха направените от тях анкети и получените резултати. Водещи бяха София от 10а клас и Георги от 10з клас.

Присъстваха Мариана Филипова, Станимира Андонова, Недка Миленова, Владка Маринова и ученици от 10а, 10д и 10е клас.

Учениците пожелаха на всички една успешна 2018 година със специално изработена картичка.

На 11.12.2017 г. ученици от група "ИТ умения 8/9 клас" по проект "Твоят час" проведоха представителна изява,
на която разказаха за своите дейности през изминалите месеци.

Водещите Денис Парпулев от 9д клас и Магдалена Механджийска от 9з клас представиха пред публиката презентация.

Учениците изложиха своите изработени продукти и анализираха резултатите от проведено проучване.

На занятието присъстваха директорът на гимназията - госпожа Иванова, Мариана Филипова, Станимира Андонова, Силвия Стоянова, Елена Стоилова и ученици от 9д и 9е клас.

В очакване на Коледните и Новогодишни празници - 11.12.2017 г.
Група "Народните будители и аз" - Проект "Твоят час", Фаза 2, с ръководител : Михаил Крантов

На 30.11.2017 г. в Национална търговска гимназия, гр. Пловдив се състоя представителна изява на група по интереси “Млад предприемач”, по проект “Твоят час”.

Учениците от групата имаха за задача да направят интервю с предприемач от бизнеса и на изявата бяха представени част от направените интервюта.

На събитието присъстваха учители и ученици от гимназията, а също така и директорката на училището - г-жа Славейка Иванова

На 14.03.2017 г. от 14 ч. в кабинет № 19 се проведе представителна изява на група "ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ В БИЗНЕСА", с ръководител г-жа Зоя Пацова.

Целта на ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ В БИЗНЕСА е запознаване с приложни програми за управление на бизнеса и придобиване на умения за работа с икономически и счетоводен софтуер.

На представителната изява гостуваха ученици, учители и директора на НТГ - Пловдив - г-жа Славейка Иванова.

На 10.03.2017 г. в НТГ - Пловдив се проведе представителна изява на група "Приложен софтуер и защита на информацията и компютри".

Тя бе организирана от 14 ученици с ръководител Огнян Иванов по проект BG05M2OP001-2.004-0004, „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието уважиха преподаватели, както и ученици от гимназията.

Водещо в програмата бе представянето на различни начини за нулиране на пароли и криптиране и декриптиране на различна информация. Това се осъществи чрез различни програми, работещи под Windows и Linux. Тези програми заедно с програми за тестване на компютър и мрежи са обединени и записани на USB памет, от която да се зарежда (boot) компютъра и да се стартират като администратор. Така чрез тази външна памет ще е възможно да се изтегли и съхрани информация от защитен или развален компютър и да се намери дефектирал модул, за да се отстрани проблема, както и да придобие администраторски права над компютъра. С образователна цел беше представена и презентация на тема „Антивирусна защита и хакери“.

На 10.03.2017 г. в Национална търговска гимназия се проведе заключителна представителна проява на „Училищни медии - 1 група” по проект „Твоят час” на МОН.

Тя бе организирана от 14 ученици от десети до дванадесети клас с ръководител г-н В. Атанасов. Събитието уважиха г-жа Иванова – директор на гимназията, преподаватели и много ученици.

Беше представен брой 51-52 на вестник „НТГ Представя”. На 36 страници са отразени всички значими събития в училищния и извънучилищния живот на НТГ, в периода декември 2016 г. – март 2017 г. За първи път се публикуват 16 интервюта и 8 изказвания на ученици. В броя са продължени редовни рубрики, като „Поетична страничка”, „Красотите на България”, „Препоръчително четиво”, „Спортните таланти на НТГ”, „НТГ галерия” и други.

Интерес предизвика новото предаване „Моите ученици”, с водещ г-н В. Атанасов и гости Евгения Кискинова и Здравка Пенова от 12ж клас.

Беше организирана и викторината с въпроси от новия брой на вестника.

Всички ученици от „Училищни медии – 1 група” получиха грамоти за активно участие.

Бяха направени снимки и видео за спомен.

В очакване на пролетта, медия „НТГ Представя” пожелава на всички здраве и повече усмивки.

На 24.02.2017 г. във фоайето на НТГ - Пловдив бе наредена фотоизложба на тема "Уловени мигове".
Това е представителната изява на клуб "Светът през моя обектив", по проект "Твоят час", с ръководител г-н Емил Ангелов.

Изложбата включва 44 фотографии от разнообразни жанрове, като пейзажи, портрети, абстрактни творби, репортажи и други.
Участие в нея реализираха 22 от общо 25 членове на клуба, като фототворбите на всички бяха подредени по точки и изложени първите 44 от общо 132.
8е клас се прояви с най-голям брой снимки и участници в изложбата.

Организирането на събитието и кураторството на изложбата осъществиха Мирослава Павлова и Силвия Каванозова от 9в клас.
Изложбата предизвиква интерес и е гледана от ученици, учители, гости и приятели и краси фоайето с разнообразните си настроения.

На 17.02.2017 г. от 10:00 ч. в Драматичен театър - Пловдив, се проведе традиционния за гимназията "Ден на таланта".

Учениците от групата по народни танци, участващи по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, представиха за първи път новият си танц.

Ръководител на групата е Виктория Панова. На събитието присъстваха г-жа Славейка Иванова - директор на НТГ и около 400 учители и ученици.

Представителна изява на вокална група "Звукът на музиката", с ръководител Ваня Иванова,
към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им
за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)"- фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието се състоя на 17.02.2017 г. от 11:00 ч. в "Драматичен театър" гр. Пловдив.

Талантливите ученици бяха уважени от г-жа Славейка Иванова - директор на НТГ, зам. директори, учители, ученици и родители на изпълнителите.

Групата представи песни, съпроводени на пиано от ръководителя. Децата и публиката искрено се забавляваха.

Представителна изява на клуб „Будителите в нашето съвремие“ към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)".

От 30.01.2017 г. във фоайето на Национална търговска гимназия са изложени две илюстративни табла, посветени на личността и мисията на св. Климент Охридски. Те са резултат от проучвателската и събирателска дейност на 25-те ученици от ІХ „е“ клас, участващи в клуба „Будителите в нашето съвремие“, с ръководител Станимира Димитрова.

Св. Климент Охридски е патронът на групата, със знанията си за когото учениците ще представят нашето училище на предстоящия, превърнал се в традиционен за града форум, „Народните будители и Аз“.

На 19.01.2017 г. от 15:00 ч. в НТГ - Пловдив, учениците от групата по народни танци, участващи по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, представиха на присъствалите част от своя репертоар.

Ръководител на групата е Виктория Панова, а събитието уважиха г-жа Славейка Иванова - директор на НТГ, учители, ученици и зрители.

Хора̀та, с които групата зарадва публиката бяха - Селско шопско хоро, Ръка хоро, Батута хоро, Варненско хоро, Дуна хоро и Циганско хоро, като накрая на представлението, част от гостите се включиха и заедно изиграха Еленино хоро.

На 27.12.2016 г. от 10:00 и от 11:00 часа в НТГ - Пловдив се проведоха представителни изяви, съответно на групи - "Технологии и забавление" 1 и 2.

Те бяха организирана от по 25 ученици от всяка група, с ръководител Николай Митев по проект BG05M2OP001-2.004-0004, „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Темите на изявите бяха, да се изготвят презентации, с които да се запознаят гостите с местата, които са посетени до сега.

Събитието уважиха преподаватели и ученици от гимназията.

На 20.12.2016 г. в НТГ - Пловдив се проведе представителна изява на група "Приложен софтуер и защита на информацията и компютри".

Тя бе организирана от 14 ученици с ръководител Огнян Иванов по проект BG05M2OP001-2.004-0004, „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието уважиха трима преподаватели, както и ученици от гимназията.

Водещо в програмата бе представянето на различни начини за нулиране на пароли и криптиране и декриптиране на различна информация. Това се осъществи чрез различни програми, работещи под Windows и Linux. Следваща стъпка е тези програми заедно с програми за тестване на компютър и мрежи да бъдат обединени и записани на USB памет, от която да се зарежда (boot) компютъра и да се стартират като администратор. Така чрез тази външна памет ще е възможно да се изтегли и съхрани информация от защитен или развален компютър и да се намери дефектирал модул, за да се отстрани проблема.

На 17.12.2016 г. от 10:00 ч. в каб. №6 на НТГ се проведе Коледно математическо забавление на клуб "Полезна математика".

Ръководител на клуба е Иванка Юрукова, а водещ на събитието бе Елена Стоилова.

Участниците бяха разделени на два отбора и решаваха задачи екипно за определено време, след което говорителят на групата представи решенията на задачите. Във втория кръг на състезанието, на вниманието на двата отбора бе поставено решаването на логическа задача.

Учениците искрено се забавляваха по време на представителната изява.

На 16.12.2016 г. в НТГ - Пловдив се проведе традиционното коледно шоу на медия "НТГ Представя".

Тази година то бе организирано от 21 ученици от двете групи "Училищни медии", с ръководител Веселин Атанасов
по проект BG05M2OP001-2.004-0004, „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието уважиха г-жа Филипова - зам.-директор УД, 6 преподаватели и над 100 ученици от гимназията.
Водещо в програмата бе представянето на 49-50 брой на вестник "НТГ Представя" - 48 страници, над едномесечен труд, статии от 5 преподаватели и 18 ученици, 6 интервюта с бивши и настоящи възпитаници, преподаватели и служители в НТГ.

Възродени са и рубрики като "Красотите на България" и "Препоръчително четиво".
Специално място е отделено за статии за предстоящият празник Рождество Христово и за най-желания подарък от гимназисти, които бяха представени като презентации. Представиха се и късометражният филм "Опитай пак", предаването "Актуално" и новогодишен клип. Не бе забравена и викторина с въпроси от новия брой на вестника. Бяха направени снимки за спомен.

Екипът на медия "НТГ Представя" пожела на всички весело прекарване на коледните и новогодишни празници, здраве, усмивки и много щастие.Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ