Добре дошли

на страницата на ТФ ФЕСТ 2011

На тази страница ще бъдат поместени всички материали, свързани със събитието...

репортажи - 14-Април-2011 - седма палата

По темата: Вижте, Прочетете, Споделете...

ТФ ФЕСТ през погледа на НБТ...

И през погледа на Мартин Василев...

В "Панаирен калейдоскоп" на НБТ...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ