Учители

Ангел Ботев учител по философия
Антонина Димитрова учител по английски език
Антония Пашова учител по немски език
Биляна Тютюкова учител по физическо възпитание и спорт
Валерия Стаматова учител по право
Ваня Иванова учител по икономически дисциплини
Василка Кузева учител по математика
Василка Рубцова учител по физика и астрономия и математика
Величка Атанасова учител по руски език
Величка Дръндарова учител по икономически дисциплини
Величка Калайджийска учител по български език и литература, история и цивилизации и свят и личност
Венелина Генчевска учител по математика
Веселин Атанасов учител по информатика
Веселина Добрева учител по английски език
Вилислава Николова учител по икономически дисциплини
Владимир Баев учител по история и цивилизации
Владка Маринова учител по икономически дисциплини
Галина Гавазова учител по руски и английски език
Галина Филипова учител по физика и астрономия
Георги Василевски учител по история и цивилизации
Георги Ваклушев учител по физическо възпитание и спорт
Георги Калоферов учител по икономически дисциплини
Гергана Николова заместник-директор,учител по икономически дисциплини
Гергана Лесева учител по икономически дисциплини
Даниела Стоянова учител по български език и литература
Деница Бояджиева учител по английски език
Джарир Амрун учител по информатика
Димитър Тенев учител по икономически дисциплини
Димитър Петров учител по музика
Елена Стоилова учител по български език и литература
Емилиан Георгиев учител по немски език
Жулиета Гочева учител по химия, биология и ЗБУТ
Зора Янакиева учител по изобразиелно изкуство
Иванка Юрукова учител по математика
Илиян Пехливанов учител по икономически дисциплини
Йорданка Арабаджийска учител по икономически диспицплини
Калина Бобева учител по икономически диспиплини
Красимира Костуркова учител по английски език
Любомир Трифонов учител по български език и литература
Мариана Филипова заместник-директор, учител по информатика
Мария Вълчева учител по икономически дисциплини
Мария Костадинова учител по български език и литература
Мария Грозева учител по информатика
Мария Атанасова учител по икономически дисциплини
Невена Самоходова учител по химия и опазване на околната среда
Недка Миленова учител по информатикa
Николай Митев ръководител направление ИКТ / учител по информатика
Нъварт Мардиросян учител по икономически дисциплини
Огнян Иванов учител по информатика
Павлина Кабакова учител по математика
Петя Илиева учител по немски език
Полина Маринова учител по икономически дисциплини
Радослав Бойчев учител по физическо възпитание и спорт
Рени Михайлова учител по икономически дисципини
Румен Стойков учител по география и икономика
Светлана Чолакова учител по немски език и български език и литература
Силвия Стоянова учител по икономически дисциплини
Силвия Анадолиева учител по физическо възпитание и спорт
Силвия Дребчева учител по икономически дисциплини
Сияна Петкова учител по биология и здравно образование
София Дулева учител по икономически дисциплини
Станимира Димитрова учител по български език и литература
Танка Тарънска учител по български език и литература
Таня Арабаджиева учител по икономически дисциплини
Татяна Ванчева учител по философия
Татяна Делгадо - Монсерат учител по английски език
Теодора Стойчева учител по английски език
Цветелина Борисова учител по икономически дисциплини
Юлия Кьосева учител по география и икономика


Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ