Клип със специалности 2021/2022


Специалности

Съдебна администрация – английски език

  MS-PowerPoint...


Банково дело - немски език

  MS-PowerPoint...


Митническа и данъчна администрация – английски език

  MS-PowerPoint...


Оперативно счетоводство – английски език

  MS-PowerPoint...


Икономика и мениджмънт – немски език

  MS-PowerPoint...


Икономическа информатика – английски език

  MS-PowerPoint...


Застрахователно и осигурително дело – английски език

  MS-PowerPoint...


Индустрия

  MS-PowerPoint...


Търговия

  MS-PowerPoint...


Бизнес администрация

  MS-PowerPoint...Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ