Банер

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - /ЯНУАРСКА/ 2018/2019 учебна година

Предмети, дати, кабинети...

  MS-Word...

График на изпитните сесии за 2018/2019 учебна година

Предмети, дати, кабинети...

  Adobe PDF...

График и комисии за ЯНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА и АПРИЛСКА
изпитна сесия...

НОВО: ЗАПОВЕД - ИЗМЕНЕНИЕ в сесии и срокове!...

MS-Word...   Adobe PDF...

Заповеди с УП и конспекти за 2015/2016 учебна година

Разгледайте / Изтеглете от тук...

Заповед, графици, комисии за СФО за 2015/2016 учебна година

НОВО: Сесии и срокове!...

MS-Word...   Adobe PDF...

График за СФО за 2015/2016 учебна година

Сесии и срокове...

MS-Word...   Adobe PDF...

Извадка от правилника за СФО за 2015/2016 учебна година

...със сесии и срокове...

MS-Word...   Adobe PDF...

Извадка от правилника за СФО за 2014/2015 учебна година

...със сесии и срокове...

MS-Word...   Adobe PDF...

Сесии и срокове за 2014/2015 учебна година

MS-Word...   Adobe PDF...

УУП с конспекти за 2014/2015 учебна година

Разгледайте / Изтеглете от тук...

Сесии и срокове за 2013/2014 учебна година

MS-Word...   Adobe PDF...

УУП с конспекти за 2013/2014 учебна година

Разгледайте / Изтеглете от тук...

УУП с конспекти за 2012/2013 учебна година

Разгледайте / Изтеглете от тук...

УУП с конспекти за 2011/2012 учебна година

Банково дело

Счетоводна отчетност

Финансова отчетност

Икономическа информатика

Икономика и мениджмънт

Митническа и данъчна администрация

Оперативно счетоводство

Търговия

Извадка от правилника за СФО за 2010/2011 учебна година

  прочети PDF...

За учебната 2009/2010 година...

УУП с конспектите, Извадка от правилника за СФОПоследни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2018/2019
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ