Банер

Синдикална дейност

  Устав на синдикалната организация

  Отраслов колективен трудов договор

  Анекс към КТД

  Колективен трудов договор

  Процедура за присъединяванеПоследни новини и съобщения:

ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2017/2018
УЧЕБНА ГОДИНА...
СТАРТИРА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРОЕКТ...
КАЛИНА
НИКОЛОВА,
ДИМИТЪР ТЕНЕВ
И ПРИНОСА КЪМ...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2015
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ