Банер

Синдикална дейност

  Устав на синдикалната организация

  Отраслов колективен трудов договор

  Анекс към КТД

  Колективен трудов договор

  Процедура за присъединяванеПоследни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2018/2019
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ