Банер

Дати за ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯ
за кандидат-гимназисти (по формата на НВО)
и за кандидат-студенти (по формата на ДЗИ)
за учебната 2016/2017 година...

По БЕЛ и Математика

MS Word...   Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

СКЛЮЧЕН
ДОГОВОР
ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА...
ПЛАКЕТ
КИРИЛ и МЕТОДИЙ
ЗА ГИМНАЗИЯТА
НА ПРАЗНИКА...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2017/2018
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2015
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ