ПРАВИЛА 2023-2024 г.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ-ДАЗД-1

Adobe PDF...

ПЛАН И ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Adobe PDF...

Вътрешни правила за мрежова сигурност

Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ
Актуализиран план за БДП