Банер

ПЛАН ПРИЕМ за 2017/2018 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

ПЛАН ПРИЕМ за 2016/2017 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

ПЛАН ПРИЕМ за 2015/2016 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

ПЛАН ПРИЕМ за 2014/2015 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

ЗА ПРИЕТИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕТО

1. Оригиналът на удостоверението за завършен 7 клас

2. Оригиналът на медицинското свидетелство

3. Оригиналът на удостоверение за преместване от досегашното училище

4. Оригиналът на характеристиката на ученика

5. Еднократна сума за целия период на обучение от 70 лева по решение на Училищното настоятелство
/за елементи от униформа: значка, тениска и вратовръзка с логото на гимназията, награди, социални дейности и др./


Информация за прием на ученици с хронични заболявания по чл.37, ал.2 от Наредба 11 за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

www.riobg.comПоследни новини и съобщения:

СКЛЮЧЕН
ДОГОВОР
ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА...
ПЛАКЕТ
КИРИЛ и МЕТОДИЙ
ЗА ГИМНАЗИЯТА
НА ПРАЗНИКА...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2017/2018
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2015
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ