Заместник-директори

Ваня Бизова-Лалева - Заместник-директор по учебната дейност

Гергана Николова - Заместник-директор по учебната дейност

Мариана Филипова - Заместник-директор по учебната дейност

Росица Рускова - Заместник-директор по административно стопанската дейностПоследни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ