Банер

УЧЕНИЦИТЕ - Резултати от НВО

2019 година ДЗИ

БЕЛ – Много добър 5,00

Гимназията е сред 100-те училища в България с най-висок успех на матурата по БЕЛ и заема 53 място.

ІІ ДЗИ – Много добър 4,65.Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2018/2019
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ