Банер

Национални изпитни програми към 2014/2015 учебна година

  Професия 343010 Финансист, специалност 3430101 Банково дело...

  Професия 344010 Оперативен счетоводител, специалност 3440101 Оперативно счетоводство...

  Професия 344020 Данъчен и митнически посредник, специалност 3440201 Митническа и данъчна администрация...

  Професия 345120 Икономист, специалност 3451202 Търговия...

  Професия 345120 Икономист, специалност 3451204 Икономика и мениджмънт...

  Професия 345120 Икономист, специалност 3451201 Индустрия...

  Професия 346010 Офис - мениджър, специалност 3460101 Бизнес-администрация...

  Професия 482010 Икономист - информатик, специалност 4820101 Икономическа информатика...Последни новини и съобщения:

ДАТИТЕ ЗА
ПРОВЕРКА
НА ЗНАНИЯ
ЗА КАНДИДАТ...
КОЛЕДНИТЕ
БАЗАРИ
ОТЧЕТОХА
РЕКОРДНАТА...
ПЛАКЕТ
КИРИЛ и МЕТОДИЙ
ЗА ГИМНАЗИЯТА
НА ПРАЗНИКА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2015
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ