Банер

Часовете за консултации на преподавателите
и допълнителният час на класа за класните ръководители,
предвидени и за срещи с родители

Консултации

  Adobe PDF...

Допълнителен час на класа

  Adobe PDF...

Обява за търг за училищното барче:

MS Word...   Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2018/2019
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ