Национално състезание по финансова грамотност 2021:

   Резултати...!!!

   Тема за 5 клас...    Ключ с отговори за 5 клас...
   Тема за 7 клас...    Ключ с отговори за 7 клас...
   Тема за 9 клас...    Ключ с отговори за 9 клас...
  Тема за 10 клас...   Ключ с отговори за 10 клас...

Олимпиада по ГО недопуснати 2021:

  Adobe PDF...

На вниманието на учениците 8, 9 и 10 клас!!!

  MS-Word...Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ