Банер

Часовете за консултации на преподавателите
и допълнителният час на класа за класните ръководители,
предвидени и за срещи с родители

Консултации

  Adobe PDF...

Допълнителен час на класа

  Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ и КОНТРОЛНИ РАБОТИ

за ВТОРИ СРОК на 2016/2017 учебна година...

  8 КЛАС   9 КЛАС   10 КЛАС   11 КЛАС   12 КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ и ДКИ

За учебната 2015/2016...

MS Word...   Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ и ДКИ

За учебната 2014/2015...

MS Word...   Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ДАТИТЕ ЗА
ПРОВЕРКА
НА ЗНАНИЯ
ЗА КАНДИДАТ...
КОЛЕДНИТЕ
БАЗАРИ
ОТЧЕТОХА
РЕКОРДНАТА...
ПЛАКЕТ
КИРИЛ и МЕТОДИЙ
ЗА ГИМНАЗИЯТА
НА ПРАЗНИКА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2015
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ