Часовете за консултации на преподавателите и допълнителният час на класа за втори срок на 2023-2024г.

Консултации

  Adobe PDF...

График на класните ръководители за дейностите по консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация втори срок на 2023-2024г.

  Adobe PDF...

График класни и контролни втори срок на 2023-2024г.

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ