Часовете за консултации на преподавателите и допълнителният час на класа за първи срок на 2020-2021г.

Консултации

  Adobe PDF...

График на класните ръководители за дейностите по консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация

  Adobe PDF...

График за контролни и класни

  Adobe PDF...

График за дежурства на учителите

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ