ДОКУМЕНТИ 2023-2024 г.

Годишен план на училището

  Adobe PDF...

Училищни учебни планове

  Adobe PDF...

Етичен кодекс

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

  Adobe PDF...

ПЛАН И ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Adobe PDF...

Стратегия за развитие на НТГ

  Adobe PDF...

Форми на обучение в НТГ

  Adobe PDF...

Организация на Учебния ден

  Adobe PDF...

План за защита при бедствия

  Adobe PDF...

План за обучение за МКПИПФТ

  Adobe PDF...

План за противодействие на тероризма

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗБУТ

Adobe PDF...

ПРОГРАМА ЗБУТ

Adobe PDF...

Правилник за пропускателен режим

  Adobe PDF...

Механизиъм наркотична вещества

  Adobe PDF...

План за противодействие на тормоза и насилието

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ