Банер

Етичен кодекс

  Adobe PDF...

АКТУАЛИЗИРАН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 17.09.2018 г.

  Adobe PDF...

Годишен план на училището

За учебната 2018/2019 г.

  Adobe PDF...

Стратегия за развитие на НТГ

В периода 2016 - 2020 г.

  Adobe PDF...

Тематичен план за дейността на педагогическия съвет

През учебната 2018/2019 г.

  Adobe PDF...

Форми на обучение в НТГ

За учебната 2018/2019 г.

  Adobe PDF...

Програма за превенция на ранното напускане на училището

През учебната 2018/2019 г.

  Adobe PDF...

Програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на ученици от уязвимите групи

През учебната 2018/2019 г.

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

За учебната 2017/2018 година

  Adobe PDF...

НОВА ГЛАВА В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 22.11.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 22.11.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ГОДИШЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

От 22.11.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 09.11.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 26.10.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ГОДИШЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

От 26.10.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

За учебната 2016/2017 година

  Adobe PDF...

Стратегия за развитие на НТГ

В периода 2016 - 2020 г.

  Adobe PDF...

Форми на обучение в НТГ

За учебната 2016/2017 г.

  Adobe PDF...

Годишен план на училището

За учебната 2016/2017 г.

  Adobe PDF...

Програма за превенция на ранното напускане на училището

През учебната 2016/2017 г.

  Adobe PDF...

Програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на ученици от уязвимите групи

През учебната 2016/2017 г.

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2018/2019
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ