Банер

АКТУАЛИЗИРАН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 20.11.2017 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 03.10.2017 г.

  Adobe PDF...

Годишен план на училището

За учебната 2017/2018 г.

  Adobe PDF...

Стратегия за развитие на НТГ

В периода 2016 - 2020 г.

  Adobe PDF...

Тематичен план за дейността на педагогическия съвет

През учебната 2017/2018 г.

  Adobe PDF...

Форми на обучение в НТГ

За учебната 2017/2018 г.

  Adobe PDF...

Програма за превенция на ранното напускане на училището

През учебната 2017/2018 г.

  Adobe PDF...

Програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на ученици от уязвимите групи

През учебната 2017/2018 г.

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

За учебната 2017/2018 година

  Adobe PDF...

НОВА ГЛАВА В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 22.11.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 22.11.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ГОДИШЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

От 22.11.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 09.11.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

От 26.10.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРОМЯНА В ГОДИШЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

От 26.10.2016 г.

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

За учебната 2016/2017 година

  Adobe PDF...

Стратегия за развитие на НТГ

В периода 2016 - 2020 г.

  Adobe PDF...

Форми на обучение в НТГ

За учебната 2016/2017 г.

  Adobe PDF...

Годишен план на училището

За учебната 2016/2017 г.

  Adobe PDF...

Програма за превенция на ранното напускане на училището

През учебната 2016/2017 г.

  Adobe PDF...

Програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на ученици от уязвимите групи

През учебната 2016/2017 г.

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

КОЛЕДНИТЕ
БАЗАРИ
ОТЧЕТОХА
РЕКОРДНАТА...
ПЛАКЕТ
КИРИЛ и МЕТОДИЙ
ЗА ГИМНАЗИЯТА
НА ПРАЗНИКА...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2017/2018
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2015
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ