Банер

Директор

Славейка Иванова

Приемно време за родители и външни посетители:

Понеделник – 08:00 часа – 10:00 часа

Четвъртък – 14:00 часа – 16:00 часаПоследни новини и съобщения:

СКЛЮЧЕН
ДОГОВОР
ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА...
ПЛАКЕТ
КИРИЛ и МЕТОДИЙ
ЗА ГИМНАЗИЯТА
НА ПРАЗНИКА...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2017/2018
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2015
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ