Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2023 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2023 г.


  Обяснителна записка към 31.03.2023г.

  КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023г.

Отчет за Второ тримесечие на 2023 г.


  Обяснителна записка към 30.06.2023г.

  КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2023г.Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ