COVID 19

  Алгритъм ОРЕС НТГ

  Насоки COVID 21/22  

  Правила Ковид 21-22 НТГ

  Приложение 1                   

  Приложение 2

  Приложение 3

  Приложение 4                   

  Приложение 5

  Приложение 6

  ИЗМЕНЕНИЕ план график дезинфекция прил3


  Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ