COVID 19

  Нови указания за COVID

  Насоки COVID  

  Правила COVID - НТГ

  Приложение 1                   

  Приложение 2

  Приложение 3

  Приложение 4                   

  Приложение 5

  Приложение 6

  Уважаеми ученици          

  ИЗМЕНЕНИЕ план график дезинфекция прил3


Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 20.04.2021 г. има карантиниран ученик 10 д клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 12.04.2021 г. има карантиниран ученик 8 д клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 29.03.2021 г. в училището ни са установени случай на ученици от 11 д и 9 б клас, с положителен резултат за COVID-19.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 15.03.2021 г. в училището ни бе установен случай на учител, с положителен резултат за COVID-19, който за последно е бил на работа на 11.03.2021 г.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 09.03.2021г. има карантиниран ученик 11 д клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 03.03.2021 г. в училището ни бе установен случай на служител, с положителен резултат за COVID-19. Служителят за последно е бил на работа на 01.03.2021 г.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 06.03.2021 г. в училището ни бе установен случай на ученик от 11 г клас, с положителен резултат за COVID-19. Предприети са всички противоепидемични мерки.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 05.03.2021г. има карантиниран ученик 9 д клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 02.03.2021г. има карантиниран ученик 12 a клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 01.03.2021 г. в училището ни бе установен случай на ученик от 9 в клас, с положителен резултат за COVID-19. Предприети са всички противоепидемични мерки.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 01.03.2021 г. в училището ни бе установен случай на служител, с положителен резултат за COVID-19. Служителят за последно е бил на работа на 26.02.2021 г.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 24.02.2021 г. в училището ни бе установен случай на ученик от 12 e клас, с положителен резултат за COVID-19.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 23.02.2021г. има карантиниран ученик 10 ж клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 22.02.2021г. има карантиниран ученик 12 в клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 18.02.2021г. има карантиниран ученик 11 в клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 16.02.2021г. има карантинирани двама ученика - 11 г и 11 е клас, контактни със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 12.02.2021г. има карантинирани двама ученика - 10 б и 11 г клас, контактни със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 09.02.2021 г. в училището ни бе установен случай на ученик от 12 д клас, с положителен резултат за COVID-19, поради което е наложена карантина на 12 ученици. Предприети са всички противоепидемични мерки.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 13.01.2021г. има карантиниран ученик от 9г клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 15.12.2020 г. в училището ни бе установен случай на педагогически специалист, с положителен резултат за COVID-19.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 10.12.2020 г. в училището ни бе установен случай на ученик от 9 б клас , с положителен резултат за COVID-19.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 04.12.2020г. има карантиниран ученик 12а клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 03.12.2020г. има карантиниран ученик 11 ж клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за периода от 25.11.2020 г. до 26.11.2020 г. има карантинирани 3 ученика - 9в, 9д и 10б клас като всички са контактни със заразен близък.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за периода от 20.11.2020 г. до 24.11.2020 г. има карантинирани 5 ученика - 8б, 9г, 9е, 12а и 12ж клас и 1 карантиниран служител като всички са контактни със заразен близък.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 20.11.2020г. има карантиниран ученик 12 ж клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 19.11.2020г. има карантинирани ученици от 9 г, 11 г, 11 д клас, контактни със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на че на 18.11.2020г. има карантиниран ученик 8 б клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на че на 16.11.2020г. има карантиниран ученик 8 г клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 16.11.2020г. има карантиниран непедагогически служител, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, 13.11.2020г. има карантиниран ученик 8 б , контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че от 13.11.2020г. има карантинирани двама ученици от 8 е и 11 в клас, контактни със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 10.11.2020 г. в училището ни бе установен случай на ученик от 9 е клас , с положителен резултат за COVID-19. Ученикът за последно е бил на училище на 28.10.2020 г. По преценка на РЗИ-Пловдив не се налага поставяне на паралелки под карантина.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 06.11.2020 г. в училището ни бе установен случай на ученик от 8 а клас , с положителен резултат за COVID-19. Ученикът за последно е бил на училище на 28.10.2020 г. По преценка на РЗИ-Пловдив не се налага поставяне на паралелки под карантина.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 05.11.2020 г. в училището ни бе установен случай на ученик от 11 ж клас , с положителен резултат за COVID-19. Ученикът за последно е бил на училище на 28.10.2020 г. По преценка на РЗИ-Пловдив не се налага поставяне на паралелки под карантина.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 04.11.2020 г. в училището ни бе установен случай на педагогически специалист, с положителен резултат за COVID-19. Колегата НЕ Е ДОПУСНАЛ незащитен контакт с учениците, преподавателите и другия персонал в училището. Педагогическият специалист за последно е бил на работа на 28.10.2020 г. По преценка на РЗИ-Пловдив не се налага поставяне на паралелки под карантина.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 04.11.2020 г. в училището ни бе установен случай на ученик от 8 а клас , с положителен резултат за COVID-19. Ученикът за последно е бил на училище на 28.10.2020 г. По преценка на РЗИ-Пловдив не се налага поставяне на паралелки под карантина.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
информираме Ви, че от 04.11.2020г. има карантинирани двама ученици от 9 в и 10 е клас, контактни със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
информираме Ви, че на 04.11.2020г. има карантиниран ученик 12 ж клас, контактен със заразен близък, за срок от 10 дни.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на 28.10.2020 г. в училището ни бе установен случай на педагогически специалист, с положителен резултат за COVID-19. Колегата НЕ Е ДОПУСНАЛ незащитен контакт с учениците, преподавателите и другия персонал в училището. Педагогическият специалист за последно е бил на работа на 23.10.2020 г. По преценка на РЗИ-Пловдив не се налага поставяне на паралелки под карантина.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
информираме Ви, че от 27.10.2020г. има карантинирани двама ученици от 10в и 12б клас, контактни със заразен близък, за срок от 10 дни. Извършена е пълна дезинфекция.
Бъдете здрави!

Уважаеми родители,
информираме Ви, че от 24.10.2020г. има карантинирани двама ученици от 12ж и 10д клас, контактни със заразен близък, за срок от 10 дни. Извършена е пълна дезинфекция.

Уважаеми родители,
информираме Ви, че от 21.10.2020г. има карантинирани двама ученици от 9ж и 11а клас, контактни със заразен близък, за срок от 10 дни. Извършена е пълна дезинфекция.

Уважаеми родители,
информираме Ви, че от 18.10.2020г. има карантиниран ученик от 9д клас, контактен със заразен близък, за срок от 14 дни. Извършена е пълна дезинфекция.

Уважаеми родители,
информираме Ви, че от 15.10.2020г. има карантиниран ученик от 10e клас, контактен със заразен близък, за срок от 14 дни. Извършена е пълна дезинфекция.

Уважаеми родители,
информираме Ви, че от 07.10.2020г. има карантиниран ученик от 9г клас, контактен със заразен близък, за срок от 14 дни. Извършена е пълна дезинфекция.Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ