Добре дошли

на страницата на Благотворителните Балове - срещи на випуските, станали традиция от 2000 г...

Тук ще бъдат помествани различни материали, свързани със събитията...

Приятно разглеждане!

23 Февруари 2013 - Ресторант Санкт Петербург...

Благодарим на всички, които за поредна година присъстваха на ББВ. Тази година бе събрана сумата от 2224 лева, от които 220 лева дарихме на Ани, а останалите са внесени в сметката на УН при НТГ - Пловдив за промяна на статута на земеделска земя в гр. Копривщица, дарена на училището през 1936 година.

Благотворителните снимки от бала...

Снимки от бала - 2

Видеоматериали от бала...

18 Февруари 2012 - Ресторант Санкт Петербург...

Благотворителните снимки от бала...

Видеоматериали от бала...

28 Май 2011 - Виенски павилион на Международен панаир...

Благотворителните снимки от бала...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ