БЛАГОДАРНОСТ!

Ръководството на Национална търговска гимназия – Пловдив благодари на всички ученици, техните семейства, класните ръководители, учителите и непедагогическия персонал, които се включиха в коледните благотворителни базари. Събраната сума е 5568.48 лв., с която зарадвахме много наши ученици.

Пожелаваме ви весели празници и носете коледния дух в сърцата си!Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ