Банер

Административни услуги

Инфо 138 - приемане и преместване

Инфо 141 - диплома

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 - издаване служ. бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.