Административни услуги

 Инфо 138 - приемане и преместване

 Инфо 141 - диплома

 Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

 Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

 Инфо 153 - дубликати

 Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

 Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

 Инфо 156 - европейско прил. проф. квалификацияПоследни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ