Банер

Добре дошли

...в официалния сайт на Национална Търговска Гимназия - гр. Пловдив

Вчера, сега и утре търговската гимназия създава неповторимия феномен на училищна и социална култура, влияещ на професионалната подготовка на кадри, които с бърза адаптация стойностно се вписват в конкурентните условия на институции, фирми и организации.

Тържественото откриване на новата учебна година ще се проведе на 16 септември от 09:00 ч. в двора на гимназията.

НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ VIII КЛАС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Утвърден план прием за 2019/2020 учебна годинаПоследни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2018/2019
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ