Банер

Добре дошли

...в официалния сайт на Национална Търговска Гимназия - гр. Пловдив

Вчера, сега и утре търговската гимназия създава неповторимия феномен на училищна и социална култура, влияещ на професионалната подготовка на кадри, които с бърза адаптация стойностно се вписват в конкурентните условия на институции, фирми и организации.

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ БАЛ НА ВИПУСКИТЕ НА НТГ – ПЛОВДИВще се проведе на 9 Юни 2018 г. от 19:00 ч. в ресторант "Санкт Петербург".

Куверти се закупуват от НТГ
от 8:30 до 17:00 ч. - секретар,

или по банков път:

УН към Национална търговска гимназия - Пловдив
IBAN: BG14RZBB91551085097110BGN
Райфайзенбанк

Основание на превода - име, клас, випуск.Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2018/2019
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2015
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ