Национална Търговска Гимназия - Пловдив
image

График АПРИЛСКА изпитна сесия...

Текущи и приравнителни изпити

MS-Word...   Adobe PDF...

УУП с конспекти за 2012/2013 учебна година

Разгледайте / Изтеглете от тук...

Сесии и срокове за 2012/2013 учебна година

MS-Word...   Adobe PDF...

УУП с конспекти за 2011/2012 учебна година

Банково дело

Счетоводна отчетност

Финансова отчетност

Икономическа информатика

Икономика и мениджмънт

Митническа и данъчна администрация

Оперативно счетоводство

Търговия

Извадка от правилника за СФО за 2010/2011 учебна година

  прочети PDF...

За учебната 2009/2010 година...

УУП с конспектите, Извадка от правилника за СФО

Бюджет и Отчет на НТГ-Пловдив

Бюджет


  Бюджет на НТГ за 2013 г.

  План за разход на добавка за ИИД

  План за разход на преходен остатък

  План за разход на собствени приходи

  План за разходите по подпараграфи на ЕБК

Отчет за Първо тримесечие на 2013 г.


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 01-03_2013

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2013 г.Последни новини и съобщения:

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО
ЛЕТНИТЕ
ЛАГЕРИ...
ВОЛЕЙБОЛНИТЕ
МОМИЧЕТА
НА НТГ
СЕ ВЪРНАХА...
ОТНОВО
БЛЯСКАВИ
ПОБЕДИ

НА...
ГРАФИК
ЗА ДЗИ и ДКИ
за ВАС -
ЗРЕЛОСТНИЦИ!
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2013
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ