Национална Търговска Гимназия - Пловдив
image

ПРОЕКТИ ЗА ПЛАН ПРИЕМ за 2013/2014 учебна година

Утвърден от РИО-Пловдив

MS-Word...   Adobe PDF...


За утвърждаване от РИО-Пловдив

MS-Word...   Adobe PDF...

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Банково дело - немски език

MS-Word...  MS-Excel...


Митническа и данъчна администрация – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Оперативно счетоводство – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Индустрия – руски език

MS-Word...  MS-Excel...


Търговия – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Икономика и мениджмънт – немски език

MS-Word...  MS-Excel...


Бизнес администрация – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Икономическа информатика – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


ПРОЕКТ ЗА ПЛАН ПРИЕМ

За 2012/2013 учебна година

MS-Word...   Adobe PDF...

ЗА КАНДИДАТСТВАЛИТЕ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕТО

1. Оригиналът на удостоверението за завършен 7 клас

2. Оригиналът на медицинското свиделство

3. Оригиналът на отпускното удостоверение от досегашното училище

4. Оригиналът на характеристиката на ученика

5. Еднократна сума от 70 лева по решение на Училищното настоятелство
/за подпомагане на МТБ и елементи от униформа - значка и вратовръзка с логото на гимназията/


Информация за прием по болест

www.riobg.comПоследни новини и съобщения:

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО
ЛЕТНИТЕ
ЛАГЕРИ...
ВОЛЕЙБОЛНИТЕ
МОМИЧЕТА
НА НТГ
СЕ ВЪРНАХА...
ОТНОВО
БЛЯСКАВИ
ПОБЕДИ

НА...
ГРАФИК
ЗА ДЗИ и ДКИ
за ВАС -
ЗРЕЛОСТНИЦИ!
УЧЕНИЦИТЕ -
нашето
БОГАТСТВО
2009/2013
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ