За специалност: Търговия
КЛАС ПРЕДМЕТ ВИД НА ИЗПИТА приравнителен/ текущ ПРЕПОДАВАТЕЛ КОНСПЕКТ
8 І ЧЕ – английски език Приравнителен Татяна Делгадо Изтегли
9 І ЧЕ – английски език Приравнителен Татяна Делгадо Изтегли
- Информационни технологии Приравнителен Емил Ангелов Изтегли
- Психология и логика Приравнителен Лора Атанасова Изтегли
- Микроикономика Приравнителен Дима Райкова Изтегли
- УП икономическа информатика Приравнителен Емил Ангелов Изтегли
10 І ЧЕ – английски език Приравнителен Татяна Делгадо Изтегли
- Информационни технологии Приравнителен Мариана Филипова Изтегли
- География и икономика Приравнителен Юлия Кьосева Изтегли
- Етика и право Приравнителен Лора Атанасова Изтегли
- УП счетоводство Приравнителен Таня Арабаджиева Изтегли
- УП подготовка за УТФ Приравнителен Владка Маринова Изтегли
11 І ЧЕ – английски език Приравнителен Татяна Делгадо Изтегли
- История и цивилизация Приравнителен Георги Василевски Изтегли
- Счетоводство на предприятието Приравнителен Таня Арабаджиева Изтегли
- Организация на търговията Приравнителен Валя Николова Изтегли
- УП работа в УТФ Приравнителен Владка Маринова Изтегли
- УП счетоводство на предприятието Приравнителен Таня Арабаджиева Изтегли
- Производствена практика Приравнителен Ана Йорданова Изтегли
- ЗИП – математика Приравнителен Р. Минева Изтегли
12 Български език и литература Текущ Ицко Андреев Изтегли
- Математика Текущ Райна Минева Изтегли
- ІЧЕ – английски език Текущ Татяна Делгадо Изтегли
- Свят и личност Текущ Величка Калайджийска Изтегли
- Физическо възпитание и спорт Текущ Емилия Дибекова -
- Икономика на предприятието Текущ Георги Калоферов Изтегли
- Маркетинг Текущ Ана Йорданова Изтегли
- Мениджмънт Текущ Дима Райкова Изтегли
- Чужд език по професия – английски език Текущ Татяна Делгадо Изтегли
- Предприемачество Текущ Валя Николова Изтегли
- Управление на търговията Текущ Валя Николова Изтегли
- Организация и техника на търговските плащания Текущ Георги Калоферов Изтегли
- Електронна търговия Текущ Огнян Иванов Изтегли
- УП бизнес-комуникации на чужд език – английски език Текущ Мария Петкова Изтегли
- УП мениджърски проект Текущ Дима Райкова Изтегли
- Производствена практика Текущ Владка Маринова Изтегли
- ЗИП – български език и литература Текущ Ицко Андреев Изтегли