За специалност: Счетоводна отчетност
КЛАС ПРЕДМЕТ ВИД НА ИЗПИТА приравнителен/ текущ ПРЕПОДАВАТЕЛ КОНСПЕКТ
ДЕСИСЛАВА КАШИЛСКА
8 І ЧЕ – английски език Приравнителен Еделина Кирчева Изтегли
9 І ЧЕ – английски език Приравнителен Еделина Кирчева Изтегли
10 І ЧЕ – английски език Приравнителен Еделина Кирчева Изтегли
11 І ЧЕ – английски език Приравнителен Еделина Кирчева Изтегли
- Статистика на предприятието Приравнителен Владка Маринова Изтегли
12 Български език и литература Текущ Ицко Андреев Изтегли
- І ЧЕ – английски език Текущ Еделина Кирчева Изтегли
- Математика Текущ Райна Минева Изтегли
- Свят и личност Текущ Величка Калайджиева Изтегли
- Физическо възпитание и спорт Текущ Емилия Дибекова -
- Чужд език по професията – английски език Текущ Еделина Кирчева Изтегли
- Парично кредитни отношения с банки Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- Финансов и данъчен контрол Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- Банково счетоводство Текущ Силвия Дребчева Изтегли
- Бюджетно счетоводство Текущ Мария Торозова Изтегли
- Застрахователно и осигурително счетоводство Текущ Вили Николова Изтегли
- Отчитане на външно търговски сделки Текущ Елена Тенева Изтегли
- Компютърно счетоводство Текущ Зоя Пацова Изтегли
- УП - Банково счетоводство Текущ Силвия Дребчева Изтегли
- УП - Бюджетно счетоводство Текущ Мария Торозова Изтегли
- УП - Застрахователно и осигурително счетоводство Текущ Вили Николова Изтегли
- УП - Отчитане на външно търговски сделки Текущ Елена Тенева Изтегли
- УП - Компютърно счетоводство Текущ Зоя Пацова Изтегли
- Производствена практика Текущ Пенка Миленчева Изтегли
- ЗИП – английски език Текущ Еделина Кирчева Изтегли
ЯНА СПАСОВА
9 УП – обща теория на счетоводната отчетност Приравнителен Пенка Миленчева Изтегли
10 УП – документи и документооборот Приравнителен Пенка Миленчева Изтегли
11 Фирмено право Приравнителен Валерия Стаматова Изтегли
- Икономика на предприятието Приравнителен Валя Николова Изтегли
- Финанси Приравнителен Гергана Николова Изтегли
- Статистика на предприятието Приравнителен Владка Маринова Изтегли
- Счетоводни стандарти Приравнителен Пенка Миленчева Изтегли
- Търговско счетоводство Приравнителен Вили Николова Изтегли
- УП – документи и документооборот Приравнителен Георги Калоферов Изтегли
- УП – търговско счетоводство Приравнителен Вили Николова Изтегли
- ЗИП – математика Приравнителен Райна Минева Изтегли
12 Български език и литература Текущ Ицко Андреев Изтегли
- І ЧЕ – английски език Текущ Еделина Кирчева Изтегли
- Математика Текущ Райна Минева Изтегли
- Свят и личност Текущ Величка Калайджиева Изтегли
- Физическо възпитание и спорт Текущ Емилия Дибекова -
- Чужд език по професията – английски език Текущ Еделина Кирчева Изтегли
- Парично кредитни отношения с банките Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- Финансов и данъчен контрол Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- Банково счетоводство Текущ Силвия Дребчева Изтегли
- Бюджетно счетоводство Текущ Мария Торозова Изтегли
- Застрахователно и осигурително счетоводство Текущ Вили Николова Изтегли
- Отчитане на външно търговски сделки Текущ Елена Тенева Изтегли
- Компютърно счетоводство Текущ Зоя Пацова Изтегли
- УП - Банково счетоводство Текущ Силвия Дребчева Изтегли
- УП - Бюджетно счетоводство Текущ Мария Торозова Изтегли
- УП - Застрахователно и осигурително счетоводство Текущ Вили Николова Изтегли
- УП - Отчитане на външно търговски сделки Текущ Елена Тенева Изтегли
- УП - Компютърно счетоводство Текущ Зоя Пацова Изтегли
- Производствена практика Текущ Пенка Миленчева Изтегли
- ЗИП – български език и литература Текущ Ицко Андреев Изтегли