За специалност: Оперативно счетоводство
КЛАС ПРЕДМЕТ ВИД НА ИЗПИТА приравнителен/ текущ ПРЕПОДАВАТЕЛ КОНСПЕКТ
10 І І ЧЕ – немски език Текущ Теменужка Калоянова Изтегли
- Математика Текущ Павлина Кабакова Изтегли
- Информационни технологии Текущ Недка Миленова Изтегли
- Етика и право Текущ Лора Атанасова Изтегли
- Физика и астрономия Текущ Галя Филипова Изтегли
- Физическо възпитание и спорт Текущ Дима Баева -
- Обща икономическа теория Текущ Дима Райкова Изтегли
- УП – бизнес комуникации Текущ Димитър Грънчаров Изтегли
- Икономика на предприятието Текущ Евгения Иванова Изтегли
- Счетоводство на предприятието Текущ Мария Торозова Изтегли
- УП – счетоводство на предприятието Текущ Мария Торозова Изтегли